Поиск по этому блогу

среда, 23 августа 2017 г.

Việc xuất khẩu của vốn

Người Nga giàu có đưa ở ngoài khơi, lượng tiền bằng cái mà người dân giữ ở Nga. Theo các văn Phòng của nghiên cứu kinh tế hoa KỲ (NBER), năm 2015 giàu có nguồn gốc của những công dân trong ngoài khơi kể từ năm 1990, và lên tới khoảng 75% của thu nhập quốc gia của đất nước. Cùng là "chính thức" tài chính tài sản của tất cả những gia đình viết "Vedomosti".

Trong những năm qua, quốc gia giàu có đã tăng chủ yếu do cho sự phát triển của bất động sản giá, nhưng không phải tại các chi phí của tài sản đó là suy như là một kết quả của siêu lạm phát của những năm 1990 và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. NBER các chuyên gia cho rằng từ năm 1990, giàu có đã không tăng, nhưng chỉ chuyển từ một nhóm khác, và chia sẻ của nó là dưới sự kiểm soát của 10% của nhất cung cấp Nga đã phát triển nhanh và bây giờ, tài khoản cho 45-50% của thu nhập quốc gia. Phần dưới sự kiểm soát của 1% của những người giàu nhất khoảng từ 20 đến 25%, đó là thậm chí còn nhiều hơn ở MỸ.Cùng một lúc, chia sẻ của người nghèo, người Nga, người về hưu và thấp-trả công nhân đã giảm xuống còn 18% của thu nhập quốc gia. Tín Hiệu đã ước tính chênh lệch thậm chí còn cao hơn - các chuyên gia nhấn mạnh rằng người giàu nhất 10% của Nga riêng 89% trong tổng số hạnh phúc của tất cả các gia đình.

Nhập quốc gia mỗi người Nga tăng lên từ năm 1989 để 2016 40%, nhưng chỉ tại các chi phí của những người giàu nhất, theo NBER báo cáo. Trong 1989-1990 ông đã 60-65% ở Tây Âu, và bây giờ đã lên đến 70-75%.

Theo các nhà phân tích, những bất bình đẳng trong Nga là cao hơn so với trong các nước Đông, châu Âu, nơi mà 1% của những người giàu nhất tài khoản cho 10 đến 14% của thu nhập quốc gia và tỷ phú. Tình trạng của tỷ phú nga ước tính khoảng 25 đến 30% của thu nhập quốc gia so với 5-15% ở MỸ, Pháp và Đức.

Các văn Phòng của nghiên cứu kinh tế hoa KỲ chỉ ra rằng chính phủ nga, các gia đình và các công ty vẫn sẽ phong phú hơn, kể từ năm 1990 thông qua việc bán dầu khí của Nga thương mại cân bằng từ năm năm là một thặng dư của thu nhập từ khẩu rất nhiều vượt quá nhập khẩu. Sự khác biệt này được cung cấp trung bình là 9,8% của thu nhập quốc gia. Tuy nhiên, chính quốc tế ròng tài sản ở Nga để 2015 chỉ lên tới 25% của thu nhập quốc gia.

Một số người Nga đã chiếm đoạt một phần tiền thu được từ thương mại quốc tế, có rút tiền ở nước ngoài, kết luận các tác giả của các báo cáo. Tổng kết thặng dư mậu dịch cho những năm 1990 đến 2015, thì các dòng chảy lên tới khoảng 200% của thu nhập quốc gia, xem xét việc mất tích lũy được nhập từ nước ngoài tài sản là 300%.

Rằng rút vốn từ nước Nga là rất lớn, cho biết các trưởng nhà phân tích về Giá Mikhail Matovnikov. Theo ông, trong năm dòng chảy vốn là $15-20 tỷ, và trong vài năm tới $30 đến 50 tỷ Theo ước tính của các phòng trong giai đoạn 2013-2015 tại các chi phí của hư cấu xuất nhập khẩu giao dịch từ nước Nga là bất hợp pháp rút 1,2 nghìn tỷ đồng rúp. Tại Boston Nhóm Tư vấn tin rằng gần một phần ba số 2 nghìn tỷ usd của riêng tư tiền các người Nga đã ở trong học 2013-2014 ở ngoài khơi, và bởi 2019 chia sẻ này sẽ thay đổi chút.


Комментариев нет:

Отправить комментарий